Välkommen till förskolan och förskoleklass


Här jobbar Kerstin med de yngsta barnen,
alltså våra 4-5 åringar och Laila med förskoleklassen för de barn som är 6 år.
I förskolan är leken det allra viktigaste.
Genom att leka olika lekar tillsammans tränas språk, motorik, empati och social kompetens, begrepp, färger, veckodagar och allt annat som är så viktigt – och så roligt!
Vi jobbar mycket med olika teman och ofta gör vi saker tillsammans med
F-3:an. Att göra saker tillsammans stärker gruppens ”vi-känsla” och lär barnen att hjälpa varandra och bry sig om varandra
Rörelse, rim & ramsor, sång och musik är viktiga inslag i vår förskolan.
Vi är ofta ute i naturen, leker på skolgården, plockar bär i skogen eller går på upptäcktsfärd vid stranden. Då kan vi följa naturens växlingar och lära barnen att ta hänsyn till allt som finns runt oss.
Varannan månad får vi en boklåda som kommunens barnbibliotekarie har gjort iordning från biblioteket.
Någon gång per år besöker vi biblioteket.
Skapande och fantasi tränas genom att vi målar, klipper och klistrar, skruvar och bygger.
Varje termin avslutas med pjäser och sång där alla förskolebarnen deltar tillsammans med de äldre barnen.