Skolans historia

Signebyns skola byggdes redan 1869 och vardå en av många små byskolor som fanns runt om i Sillerud.

Fram till 1970-talet bedrevs skolverksamheten i traditionell form. Under åren som följde utvecklade några eldsjälar i förskola/lågstadie en ”egen” pedagogik. Som idékälla fanns i grunden det ”bästa av det mesta”, bl.a. ur Walldorf och Montessori. Detta nya kom att kallas ”Signebymodellen”.

1993 lades den kommunala verksamheten ner. Detta skedde efter många turer och mycket diskussioner. När läsåret 93/94 började stod det i stället klart att Årjängs kommun och även Värmland hade fått sin första
friskola. Det var en enig föräldragrupp som stod bakom beslutet att starta friskola för att deras barn skulle få fortsätta att gå i denna väl fungerande skola iställer för att slås samman med den närliggande, större Svensbyns 
skola. Födelsestatistiken visade på ett ökat barnantal och utrymme för båda skolorna. Friskolan hade också ett starkt stöd av skolans dåvarande personal. Det första läsåret bestod friskolan av klasserna 1-6. Förskolans 5- och 6-årsgrupp fanns i skolans lokaler men drevs av kommunen. Efter två år flyttades den till Svensbyns skola och friskolan stod utan egen förskola. 
Efter ytterligare ett år hade friskolan sökt och fått tillstånd att även omfatta förskola. Senare har skolan även startat upp en egen fritidsavdelning. Nytt för läsåret 06/07 är att vår förskola är öppen för barn från 4 år.