Signebyns Friskola. Den lilla skolan med de stora möjligheterna.

Välkommen till 1-3:an!

Här jobbar Sara och Annika med de yngre eleverna. I år har vi delat gruppen, så Annika undervisar i åk 1 och Sara i åk 2-3, men hela lågstadiet samarbetar också mycket tillsammans. Åk 1 har också samarbete med förskoleklassen.
I lågstadiet läggs grunden för baskunskaperna, att lära sig läsa, skriva och räkna.
Eleverna stimuleras att efter egen mognad ta ansvar för sitt arbete.
Alla elever bemöts på sin nivå och efter sina behov.