Välkommen till 1-3:an!

Här jobbar Nora med de yngre eleverna. Lågstadiet arbetar åldersintegrerat och har även samarbete med förskoleklass för de yngsta.
I lågstadiet läggs grunden för baskunskaperna, att lära sig läsa, skriva och räkna.
Eleverna stimuleras att efter egen mognad ta ansvar för sitt arbete.
Alla elever bemöts på sin nivå och efter sina behov.