Signebyns friskola erbjuder


Hög personaltäthet med välutbildad, engagerad personal
mindre klasser med ålderintegrering
profil mot lek, rörelse, idrott och hälsa, estetisk verksamhet samt natur
möjlighet till föräldrainflytande  
lugn miljö med närhet till skog och mark

Arbetsro i klassrummet
Små grupper och tydliga regler ger arbetsro i klassrummet.

Vi har en integrerad verksamhet med:
förskola för 4- och 5-åringar
förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6
fritidsavdelningen Svalan

Profil med många möjligheter
Baskunskaper är viktiga. Att kunna läsa, skriva och räkna lägger grunden till det fortsatta lärandet.

En lika viktig del är att få vara ute och röra på sig, leva hälsosamt, utveckla sina praktiska kunskaperoch uttrycka sig i bild och form. Vi arbetar medvetet för att våra elever ska få många möjligheter och erfarenheter i sitt lärande.

Vi låter våra elever prova på många sporter och idrotter, för att vara och en ska få tillfälle att hitta det som passar. Därför har vi byggt upp ett eget lager av cyklar,skridskor,längdskidor och slalomskidor i skolan.

Samlad skoldag, gratis frukt och gratis frukost
Alla elever börjar och slutar skolan samtidigt. Därför går de yngre eleverna färre dagar. Frukost serveras varje morgon till de elever som vill. Många kommer tidigt till fritids eller åker långt med skolbussen. Här får de en extra bra start på dagen! Frukt serveras på förmiddagsrasten.

Egna skolbussar
Våra egna chaufförer hämtar och skjutsar hem, så nära hemmet som möjligt. Även våra 4-5-åringar får åka med bussen. Fritidsbussen kör från skolan kl I6.00 till Årjäng. Även på lovdagar kör fritidsbussen mellan Årjäng och Signebyn, morgon och eftermiddag.

Läxhjälp
Pedagogisk personal finns på plats, efter skoltid ett par eftermiddagar i veckan för de elever som vill ha läxhjälp. Gratis förstås.

Datorer
Alla elever åk 1-6 har en egen bärbar skoldator att använda. Vi har också avtal med Elevdata med pedagogiska program att använda i skolan.

Engagerad personal är A och O
Skolans personal har som mål att arbeta som ett arbetslag där alla samarbetar och hjälps åt för att möta den enskilde elevens krav på kunskap och stimulans. Eleverna arbetar ofta åldersintegrerat tillsammans i projekt, på temadagar etc.
Vi har välutbildad personal som tar ett stort ansvar för sina arbetsuppgifter och sin egen fortbildning.

Bra skolmat
Mat lagad från grunden och med utvalda råvaror hämtas från närbelägen lunchrestaurang.

Föräldrarna – en resurs!
Signebyns friskola drivs som en ekonomisk förening där föräldrarna är medlemmar.
Som förälder i friskolan är man alltid välkommen – med idéer, synpunkter och önskemål.Vår skola utvecklas hela tiden. Personal, föräldrar och barn är alla en viktig del i denna utveckling!