Signebyns Friskola. Den lilla skolan med de stora möjligheterna.

Vi som jobbar på skolan

Lena Mård

Rektor, arbetsledare

lena.mard@signebynsfriskola.se

Cecilia Ohlin

Klasslärare i 4-6:an. Undervisar i svenska och matte på mellanstadiet samt NO och teknik i 4:an till 6:an

cecilia.ohlin@signebynsfriskola.se

Lena Olsson

Lena undervisar i engelska, bild, so-ämnen, slöjd, samt har resurstid på låg och mellanstadiet.

lena.olsson@signebynsfriskola.se

Sara Andreasson Thell

Klasslärare på lågstadiet.

sara.tandreasson@signebynsfriskola.se

Annika Bergström

Förskoleklass och klass 1 och samarbetar ofta med åk 2-3

annika.bergstrom@signebynsfriskola.se

Laila Nilsson

Förskolan och fritids

laila.nilsson@signebynsfriskola.se

Frida Thorgersen

Förskolan och fritids

frida.thorgersen@signebynsfriskola.se

Sune Johannesson

Vaktmästare, serveringspersonal och skolbuss-chaufför.


Gert Stake

Skolbuss-chaufför


Jonny Brodén

Musiklärare


Pia Creutzer

Slöjdlärare


Anna Fredriksson

Skolsköterska


Laila Hansen Ekeroth

Skolläkare