Signebyns Friskola. Den lilla skolan med de stora möjligheterna.