Våra mål är en verksamhet...

med särskild betoning på baskunskaperna; läsa, skriva och räkna.

med en trygg och utvecklande miljö.

med mer tid för alla elever.

med varje barn i fokus.

med närhet till beslut.

med nära samverkan mellan personal, elever och föräldrar.

med etik och moral integrerat i undervisningen

med mycket idrott, lek och rörelse.

med praktiskt/estetiskt lärande som en naturlig del.

med naturen som "klassrum" och inspirationskälla.