Idag är det söndagen den 31 maj


Signebyns friskola "den lilla skolan med de stora möjligheterna"
Signebyns friskola är vackert belägen i jordbrukslandskapet med närhet
till skog och mark och sjön Östra Silen. Skolan byggdes 1869 och har
alltså en lång historia i bygden. Sedan 1993 drivs den som friskola med
år 1-6, förskola, förskoleklass och fritids.

 

Skolans profil

Rörelse -idrott,lek och rörelse

Idrott, lek och rörelse
ger barnen bättre förutsättningar att klara av skolarbetet. Det finns ett stärkt samarbete mellan Lek-Rörelse-Inlärning.

Estetisk

Estetiskt- praktisktarbete
är ett mycket viktigt komplement till teoretiska ämnen. Där känslor, fantasi och tankeverksamhet ges tillfälle att spontant arbeta praktiskt

Natur

Naturkunskap
där klassrummet är lika mycket ute som inne. Naturen utanför är en stor resurs, och utnyttjas hela skolåret.

 

 

Estetisk -bild och formgivning

Se filmen om vår skola!