Skolans profil

Rörelse -idrott,lek och rörelse


Idrott, lek och rörelse
ger barnen bättre förutsättningar att klara av skolarbetet.
Det finns ett stärkt samarbete mellan Lek-Rörelse-Inlärning.Estetisk


Bild och formgivning

är ett mycket viktigt komplement till teoretiska ämnen.
Där känslor, fantasi och tankeverksamhet ges tillfälle att spontant arbeta praktiskt

 

Natur


Naturkunskap
där klassrummet är lika mycket ute som inne.
Naturen utanför är en stor resurs, och utnyttjas hela skolåret.

Som en stor lektionssal är vår skolskog, som vi utnyttjar i många olika ämnen. Dit kan vi gå eller cykla. Där bygger vi själva, t.ex kojor och vindskydd, räknar kottematte eller skriver sagor.

Den som lär sig mycket om naturen, blir också rädd om den. Vi har antagit friluftsmål för vår skola.