Signebyns friskola  erbjuder:
hög personaltäthet med välutbildad, engagerad personal
mindre klasser med ålderintegrering
profil mot lek, rörelse, idrott och hälsa, estetisk verksamhet samt natur
möjlighet till föräldrainflytande  
lugn miljö med närhet till skog och mark

Vi har en integrerad verksamhet med:
förskola för 4- och 5-åringar
förskoleklass, år 1-3 och år 1-6
fritidsavdelningen Svalan

Profil med många möjligheter
Baskunskaper är viktiga. Att kunna läsa, skriva och räkna lägger grunden till det fortsatta lärandet. En lika viktig del är att få vara ute och röra på sig, leva hälsosamt, utveckla sina praktiska kunskaper och uttrycka sig i bild och form. Vi arbetar medvetet för att våra elever ska få många möjligheter och erfarenheter i sitt lärande. 

Samlad skoldag och frukost
Alla elever börjar och slutar skolan samtidigt. Därför går de yngre eleverna färre dagar.
Frukost serveras varje morgon till de elever som vill. Många kommer tidigt till fritids eller åker långt med skolbussen. Här får de en extra bra start på dagen!

Engagerad personal är A och O
Skolans personal har som mål att arbeta som ett arbetslag där alla samarbetar och hjälps åt för att möta den enskilde elevens krav på kunskap och stimulans. Eleverna arbetar ofta åldersintegrerat tillsammans i projekt, på temadagar etc.
Vi har välutbildad personal som tar ett stort ansvar för sina arbetsuppgifter och sin egen fortbildning!

Föräldrarna - en resurs!
Signebyns friskola drivs som en ekonomisk förening där föräldrarna är medlemmar.
Som förälder i friskolan är man alltid välkommen - med idéer, synpunkter och önskemål.

Vår skola utvecklas hela tiden. Personal, föräldrar och barn är alla en viktig del i denna utveckling!