Här är vi som jobbar på skolan

 

Sune Johannesson
Vaktmästare, serveringspersonal och skolbuss-chaufför.

Cecilia Ohlin
Klasslärare i 4-6:an. Undervisar i svenska och matte på mellanstadiet samt NO och teknik i 4:an till 6:an

 

cecilia.ohlin@signebynsfriskola.se

Carl- Fredrik Johansson
Rektor, arbetsledare.

carl-fredrik.johansson@signebynsfriskola.se

 

Lena Olsson

Lena undervisar i engelska, bild, so-ämnen, slöjd, samt har resurstid på låg och mellanstadiet.

Gert Stake

Skolbuss-chaufför

lena.olsson@signebynsfriskola.se

Sara Andreasson Thell

Är klasslärare på lågstadiet.

sara.tandreasson@signebynsfriskola.se

Kristin Ek

Har hand om förskolebarnen och fritids. Samarbetar ofta med lågstadiet.

kristin.ek@signebynsfriskola.se

Laila Nilsson

Resurs och fritids

laila.nilsson@signebynsfriskola.se

 

 

Annika Bergström

Förskoleklass och samarbetar ofta med lågstadiet.

annika.bergstrom@signebynsfriskola.se


 

Hos oss jobbar också:

Jonny Brodén, musiklärare

Pia Creutzer, slöjdlärare

Anna Fredriksson, skolsköterska

Laila Hansen Ekeroth, skolläkare

Frida, Fritids & vikarie