Välkommen till förskolan!

Här jobbar Kristin med de yngsta barnen,
alltså våra 4-5 åringar och Annika Bergström med förskoleklassen.

I förskolan är leken det allra viktigaste. Genom att leka olika lekar tillsammans
tränas språk, motorik, empati och social kompetens, begrepp, färger, veckodagar
och allt annat som är så viktigt - och så roligt! Vi jobbar mycket med olika teman
och ofta gör vi saker tillsammans med F-3:an. Att göra saker tillsammans stärker gruppens "vi-känsla" och lär barnen att hjälpa varandra och bry sig om varandra.

Rörelse, rim & ramsor, sång och musik är viktiga inslag i vår förskolan.

Vi är ofta ute i naturen, leker på skolgården, plockar bär i skogen eller går på
upptäcktsfärd vid stranden. Då kan vi följa naturens växlingar och lära barnen
att ta hänsyn till allt som finns runt oss.

Vi besöker också regelbundet simhallen i Årjäng. Varannan månad får vi en boklåda som kommunens barnbibliotikarie har gjort iordning från biblioteket. Någon gång per år besöker vi biblioteket

Skapande och fantasi tränas genom att vi målar, klipper och klistrar, skruvar
och bygger. Varje termin avslutas med pjäser och sång där alla förskolebarnen
deltar tillsammans med de större barnen.

 

 


Matsäck smakar gott efter skidåkning Sagostund på biblioteket Vattenlek och simträning

Olika aktiviteter i samband med projektet: Ateljen som kunskapsväg

Skolresa