Signebyns föräldraförening är en ideell förening
som verkar för en bra skolmiljö och ökad gemenskap samt bidrar till skolresor
och annat kul för barnen. Föräldraföreningen är också med och arrangerar
skolans musiklek.

För att få in pengar till vår verksamhet anordnar vi lotterier, bytardagar,
julförsäljning m.m. Samtidigt får vi en chans att träffas och göra något kul
tillsammans. Vi försöker också vara lyhörda för barnens tips och idéer och hjälper
till vid t.ex. Halloweendiscot varje höst.

Alla föräldrainsatser sker helt ideellt och efter egna möjligheter!

Årsmöte sker på vårterminen varje läsår. Då väljs styrelse för det kommande
läsåret och föreningens verksamhet diskuteras.

Kontakta föräldraföreningen: ff@signebynsfriskola.se
Föräldraföreningens ordförande är Vera Nätt.