Intresseanmälan / Ansökan om inskrivning

q Ja, mitt/vårt barn vill börja i Signebyns friskola.

q Jag vill även ha fritidsplats till mitt barn.

q Jag vill veta mer, kontakta mig!

Barnets namn..................................................................

Födelseår........................................................................

Önskar börja år...............................................................

Förälders namn...............................................................

Adress...........................................................................

Postadress......................................................................

Tel.nr.............................................................................

Skicka talongen till:
Signebyns friskola, Signebyn 20, 672 95 Årjäng
Eller kontakta rektor May-Britt Fjeld, 0573-419 90 (skolan)

0705439913