Signebyns Friskola i Årjängs kommun söker Rektor


Vi söker Rektor till grundskola F-6 Läs mer här på vår hemsida.
Signbyns Friskola är belägen i jordbrukslandskapet, med närhet till sjön Östra Silen och naturen, i Silleruds socken. Skolan ligger 5 km från E18 och tätorten Svensbyn. Ansökan med rektorsutbildning är meriterande, eller påbörja utbildning under första året. Tjänstens storlek är i utgångsläget 40% som rektor, men legitimerad lärare i modrena språk eller musik, fritidsledar eller förskolelärare kan tjänsten utökas inför ht19. Skolan drivs i B-form och har integrerad undervisning. Skolan har 3 profiler som genomsyrar verksamheten; No, Idrott-lek-rörelse, Estetisk/Praktiska ämnen. Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamheten och leder den i förhållande till nationella styrdokument. Du driver utvecklingsfrågorna i nära samarbete med dina medarbetare. Inom given budgetram ansvarar du för verksamhetens organisation. Skolan har en ambitiös lärargrupp med hög behörighet, liten skola med närhet i ett gemnsamt arbetslag där rektor ingår, strategier i undervisningen från förskoleklass till åk 6. Allmän förskola och fritids ingår i verksamheten. Signebyns Friskola Ekonomiska Förenings yttre styrelse arbetar tillsammans med personalens inre organisation, i ett kooperativ. Ansökan senast 8/3 2019 skickas till: Signebyns Friskola Att. MayBritt Fjeld Signebyn 20 67295 Årjäng maybritt.fjeld@signebynsfriskola.se